Assisi zarándokút   Fôoldal  Idôjárás A zarándokút állomásai

„Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.”

Link: Assisi Szent Ferenc élete és munkássága

A szervezet céljai

San Rocco / Zarándok  (Werner Bauer akvarellje)

………………………………… omissis ………………………………………

Célok

A "COLLEGIUM SUBSIDIO PEREGRINO" szervezet az alábbi célokat követi:

  1. a ferences szabályrendszer elismerése, amely egy bensőséges kapcsolatot jelent valamennyi élôlény között
  2. elsôdleges szükséglet a természet és a környezet, valamint a terület kulturális és történelmi vonatkozásainak a védelme és .., hogy támogassuk az "Anyatermészet" egy valóságos megközelítését
  3. a zarándoklat régi tapasztalatainak, élményeinek a megújítása, a régi útvonalak helyreállítása vagy új útvonalak indítványozása, különös tekintettel azokra, amelyek a ferences helyekhez kapcsolódnak
  4. megújítani a szívélyes fogadtatás szellemét mint a múltban, ha egy idegen megérkezett valahova, a testvériesség valóságos szellemében tisztelték meg
  5. helyreállítani és terjeszteni a vándorló hajlamát, felfrissíteni a régi kapcsolatot az érintetlen természettel és belélegezni a messzi vidéki élet állandó illatát
  6. észrevenni, meglátni a transzcendenst a kultúrában és a müvészetben, amely a zarándokutak mentén mindenütt fellelhetô, hogy megértsük hogyan törekedett az emberiség mindig az egyeztetésre az “Eredendô Bűn” kijavításában
  7. a zarándoklatot egyfajta fizikai-pszichikai-lelki "orvoslásnak" tekintjük, egy olyan balzsamnak, amely megengedi, hogy felfedezzük valós gyökereinket, saját igaz Hitelességünket, amelyet az emberi gyengeséget elrejtenek
  8. a zarándoklat minden formáját alázatossággal és állhatatosság tölteni meg, tökéletes összhangzásban a "Teremtmények Énekével", a “Napot és a csillagokat megmozgató szeretet” egy valós helyesírási könyvével, ahogyan az isteni költô nyilatkozta
  9. legelôszôr az Assisi zarándokút létrehozása, összekapcsolva a kezdetleges ferences zarándokösvényeket, amely áthalad Montepaolo remeteségén (Szent Antal elsô lakhelye Olaszországban), az Appenninek panorámás gerincén, nagy vonzerôvel bíró spirituális helyeken, mint Camaldoli, La Verna, Casella, Cerbaiolo, Montecasale remeteségei és megérkezik Assisis-be, amely a keresztény miszticizmus igazi bölcsôje a 3. évezred hajnalán
  10. megtervezni a befogadást “zarándok szálláshelyeken” és azt komolyan és okosan irányítani; megújítva a ferences szabályrendszer lényegét. A cél nemcsak Ferenc tanításának az erejét igazolni a kívülállóknak, hanem az eredeti ferences testvériesség megújítása a zarándokúton és magában Assisi-ben is. Assisi városa minden jóakaratú ember számára az “egyetemes összetartás helye” lesz, ahol - minden Igaz Vallás alapeszméjének megfelelôen - felülemelkedünk a kultúrák és vallások közti bármely különbségen.

………………………………… omissis ………………………………………

Fôoldal