Assisi zarándokút   Fôoldal  Idôjárás A zarándokút állomásai

„Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.”

Link: Assisi Szent Ferenc élete és munkássága

Linkek

Más weblapok címei ahol zarándokokról és zarándoklatokról van szó!!!

Lista dei Siti Cattolici in Italia

Visit San Giovanni Rotondo

Il Cammino di Sant'Agostino

Di qui passò Francesco

Szent Ferenc zarándokút   

Il cammino di Sant'Antonio

Cammini d'Europa

Mundicamino

il cammino di Santiago ... e oltre

I Cammini verso Santiago Di Compostela

Camino de Santiago

Il Cammino di Santiago

Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela

The Way of Saint James

Chemins de Paix de Vézelay à Assise

Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle en Ariège-Pyrénées

Caminho do Sol

Peregrinando apadrinado por Paulo Coelho

_______________________________________________________________________

Magyar vonatkozású weblapok címei


kereszteny.lap.hu

A kereszténység a legelterjedtebb világvallás, mintegy 2 milliárd követője (híve) van. A vallást az egyistenhit jellemzi, tanítása a Biblián (Ószövetség, Újszövetség) alapul. A kereszténység számos, kultúránként változó vallásgyakorlatból és sok különféle hitet valló felekezetből tevődik össze. A felekezetek három fő ágazatba, a katolikus, ortodox és protestáns egyházakba csoportosíthatók..
   

_______________________________________________________________________

       vallasiturizmus.lap.hu

 Minden vallás ismeri a zarándoklatok és az elvonulások jótékony hatásait, ahol a hangsúly a külső helyett a belsőre kerül: zarándoklatok, búcsúk, kegy- és emlékhelyek, elvonulások és lelki gyakorlatok – ez jellemzi a napjainkban világszerte újra felvirágzásnak indult vallási turizmust.

_______________________________________________________________________

   

   assisi-szent-ferenc.lap.hu

 A tartalmilag nagyon igényes honlapon gyakorlatilag szinte minden, Assisi Szent Ferenccel és a ferencesekkel kapcsolatos információ megtalálható.

_______________________________________________________________________


Fôoldal