Assisi zarándokút   Fôoldal  Idôjárás A zarándokút állomásai

„Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.”

Link: Assisi Szent Ferenc élete és munkássága

Mosolyogj!! .... vándorolsz ... a természet ölén

   


Téli fotók a zarándokúton: Tekintsd meg
Tavaszi fotók a zarándokúton: Tekintsd meg
Video felvétel ôsszel: Tekintsd meg
Video felvétel a zarándokúton 2010 tavaszán: Tekintsd meg

Miért zarándokolni Olaszországban?

Szent Ferenc és Szent Antal, a ferences rend angyali megalapítója és a tanult apostol (meo episcopus), két páratlan alak, akik egy alázatos és szerény szellemi beállítottság megszakítás nélküli "motorját" gyújtották be, amely legyôzhetetlen forrás mindazok számára akik egzisztenciális problémáktól szenvednek.

Ezeknek a feltételeknek megfelelôen támad az a szükségszerűség, hogy egy olyan zarándokutat ajánljunk, amely az új szellemi követelményeknek eleget tesz, amely, másképpen mint a múltban, a “mozgás” keresése, ahol a zarándok mindenekelôtt ôseredeti tapasztalatokat akar keresni, hogy megnyílhasson minden “a Napot és a csillagokat megmozgató szeretet” elôtt.

Látszólag a zarándok célja Assisi-be vándorolni, de valójában “a saját belsô énjébe hatol be”, hogy egyesüljön az “Istenivel”, amely Önmagában található. Az Assisi-be vezetô zarándokút nem egy újonnan megalkotott útvonal, ahogyan azt az ember gondolhatná, hanem számos rövidebb, hagyományos zarándokdokút kapcsolata, amelyek a környéken már korábban is léteztek (lásd Assisi, La Verna, la Casella, Cerbaiolo, Montecasale, Montepaolo). Ezek az utak kapcsolódnak a sajátságos tisztelethez, odaadáshoz, és amelyek, ha ôket ebben a „lelki dimenzióban” újra felélesztjük, egy új ösztönzést adnak Önmagunk kutatásának és emellett Ferenc eszméinek megújításának. Ennek a célja nemcsak az ô tanításának az erejét igazolni a kívülállóknak, hanem az eredeti ferences testvériesség megújítása a zarándokúton és magában Assisi-ben is.

Assisi városa minden jóakaratú ember számára az “egyetemes összetartás helye” lesz, ahol - az alapeszméknek megfelelôen - felülemelkedünk a kultúrák és vallások közti bármely különbségen.

A zarándoklat Santiago-ba és Assisi-be összekapcsolódik

2007. július hónapban Santiago és Assisi városi tanácsának tagjai elhatározták, hogy a két várost a közös kulturális és spirituális rokonsága folytán összekapcsolják, hogy ezáltal a zarándoklatot az “új” evangelizáció valós forrásaként újra felélesszék.

Fôoldal