Assisi zarándokút   Fôoldal  Idôjárás A zarándokút állomásai

„Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.”

Link: Assisi Szent Ferenc élete és munkássága

Hogyan született meg az Assisi zarándokút

Az Assisi zarándokút csaknem teljesen spontán módon keletkezett, abból az alkalomból, hogy a környéken már évszázadok óta létezô hagyományos zarándokutakat (lásd Assisi, La Verna, Cerbaiolo, Montecasale, Montepaolo) összekapcsolják. Ezek szorosan kapcsolódnak a régies és sajátságos odaadáshoz, alázatossághoz, és amelyek, ha ôket ebben a formában újra felélesztik, egy új ösztönzést adnak Önmagunk kutatásának és emellett Ferenc eszméinek megújításának is.

Ennek a célja nemcsak az ô tanításának az erejét igazolni a kívülállóknak, hanem az eredeti ferences testvériesség megújítása a zarándokúton és magában Assisi-ben is. Assisi városa minden jóakaratú ember számára az “egyetemes összetartás helye” lesz, ahol - az alapeszméknek megfelelôen - felülemelkedünk a kultúrák és vallások közti bármely különbségen.

A Szent Jakab út és az Assisi út - testvérutak

A legrégibb és legismertebb zarándokút, a Szent Jakab út mellett, most egy új lehetôség kínálkozik, Olaszország csodálatos természeti körülményei között zarándokolni – a két legnyagobb szent, Ferenc és Antal védôpajzsa alatt. Ez lehetôvé teszi, hogy felélesszük “a Napot és a csillagokat megmozgató szeretet” lángját, amelyet valamennyien öntudatlanul is magunkban hordozunk.

2007. július hónapban Santiago és Assisi városi tanácsának tagjai elhatározták, hogy a két várost a közös kulturális és spirituális rokonsága folytán testvérvárosokként összekapcsolják, hogy ezáltal a zarándoklat az “új” evangelizáció valós forrásaként újra felvirágozhassék. Biztosak vagyunk benne, hogy ennek a zarándokút a megtétele nagy hatással lesz azokra a zarándokokra, akik erre az egzisztenciális tapasztalatszerzésre vállalkoznak.

 

Fôoldal