Pouť do Assisi   Města na trase

”Jdi, Františku, a oprav můj dům”

Link:Život a dílo Františka

Legitimace poutníka

  • • Vydání legitimace poutníka předpokládá Váš zápis jakožto „člena poutníka“ do volného sdružení „Společnost dobré pouti“ (Compagnia del buon Cammino). Toto sdružení spravuje logistiku poutní cesty.

  • • Legitimace poutníka je jediným úředním dokumentem, uznávaným všemi složkami, jež se podílejí na pouti. Opravňuje k použití poutnických útulků a ke zvýhodněným tarifům u různých služeb spojených s asociací jako jsou restaurace, pensiony, agroturistická zařízení, hotely apod. Na konci cesty též opravňuje k obdržení potvrzení o uskutečněné pouti (tzv. Francescana), které vystavují františkánští bratři.

  • Pro vyplnění žádosti o legitimaci poutníka klikněte zde Click here

Home