Pouť do Assisi   Města na trase

”Jdi, Františku, a oprav můj dům”

Link:Život a dílo Františka

Poustevny na trase

..............

Poustevna Montepaolo

Z nesporných dokumentů víme, že následovníci sv. Františka byli v okolí Montepaolo už před rokem 1220. Žili v chudé poustevně, opuštěné mnichy z opatství sv. Ondřeje poblíž Dovadoly. V průběhu staletí oblast utrpěla rozdrobením spodních vrstev se zdroji vody, což vedlo k zániku řady domů. Vysvětluje se to tím, že oblast geologicky patří ke zvrásněnému typu. Tentýž osud potkal i poustevnu, v níž bydlel sv. Antonín od jara 1221 do podzimu 1222 s úkolem sloužit pro mnichy svatou mši a pečovat o výuku ve víře a v náboženském životě. Více viz Poustevna Montepaolo

Poustevna Camaldoli

Na počátku 11. století byla evropská společnost roztříštěna politickými boji. Církev se do těchto událostí zaplétala a mnišský život byl tím ovlivněn. Svatý Romualdo, mnich z opatství Clara u Ravenny, navrhnul obnovení původní výzvy věřících k radikální víře v evangelium a k vnitřní svobodě, která není garantována lidskou mocí nebo normami přísné disciplíny, nýbrž vírou v Božího Ducha, ve skutečného člověka Ducha. Byla to velká evangelická lekce společnosti bojující o moc na všech úrovních. Více viz Hermitage of Camaldoli

Poustevna La Verna
IPoustevna La Verna je jedním nejznámějších kultovních míst Itálie. Sv. František obdržel darem od hraběte Cattaniho celou horu, na níž vznikla v roce 1213 La Verna. František si ihned toto místo zamiloval, protože bylo odloučené a klidné a vhodné pro život v osamělosti, prostotě a odříkání. Zde také světec obdržel stigmata 14. září 1224. Význam La Verny na františkánské pouti lze shrnout slovy napsanými na vstupní bráně do poustevny: „Non est in toto sanctior orbe mons“. (Není na světě hora více posvátná.) Více viz Hermitage of La Verna

Poustevna Casella
Ponořena v zeleni lesů Alpe di Catenaia mezi Casentino a Valtiberina se nachází poustevna Casella, odkud František při svém posledním návratu do Assisi pozvedl svůj pohled k La Verně a pozdravil ji dojímavými slovy: „Sbohem horo Boží, sbohem horo Alverno.“ Více viz Hermitage of Casella

Poustevna Cerbaiolo
Poustevna Cerbaiolo (861 m.n.m.) je menší než poustevna Montecasale a je umístěna v oblasti přirozených rozsedlin a pramenů, nedaleko řeky Singiola na příkrém svahu hory. Byla zřízena ve středověku a je nejvýše položenou mezi všemi, které se hledí na tiberský svah. Plocha malé poustevny je podobná La Verně: také nad Cerbaiolem se zvedá malý skalní zub, který připomíná Monte Penna v Casentino, takže lidé říkají: „Kdo viděl La Vernu a ne Cerbaiolo, viděl matku, ale ne syna.“ Není jisté, zda František z Assisi zde bydlel či nikoliv, ale místní tradice připomíná pohostinnost, kterou mnichové z poustevny nabídli svému řádovému bratru Antonínovi z Padovy, který se sem uchýlil k modlitbám. Více viz Hermitage of Cerbaiolo

Poustevna Montecasale

Poustevna Montecasale (706 m.n.m.) leží ve Val d´Afra blízko cesty, která spojuje Alta Valle Tibery s Alta Valle Metaura. Dle tradice byla poustevna zřízena v r. 1213 Františkem z Assisi, který ji dostal darem od biskupa z Citta di Castello. Františkánské zdroje připomínají epizodu obrácení tří loupežníků a epizodu relikvií, které svatý František nechal dopravit, aby byly chráněny a uctívány. Lidové podání k tomu přidává příběh o hlávkách zelí, které nechal František zasadit vzhůru nohama, aby prověřil poslušnost dvou mladíků, kteří se chtěli stát mnichy. Více viz Hermitage of Montecasale

Poustevna Buonriposo
Poustevna Buonriposo je několik kilometrů od Citta di Castello a skrývá se za pahorkem Sant´Angiolino napravo od Tibery uprostřed hustého lesa kaštanů. Traduje se, že v r. 1213, když František putoval těmito končinami (kterými musí jít každý, kdo se chce dostat do Assisi z La Verny), obdržel malou kapli s okolní „zahradou“ od zbožného Cristiana Guelfucciho – zde se pak usadili Menší bratři. Je možno vidět místnost, kde dlel sv. František v témže roce 1213. Více viz Hermitage of Buonriposo

Poustevna Carceri
Stará poustevna ze 14. století leží asi 5 km od Assisi na výstupu na horu Subasio. Poustevna je zbudována na místě, kde sv. František a jeho následovníci se uchylovali k modlitbám, a které je poblíž kostelíka obklopeného jeskyněmi, v nichž už za raného křesťanství žili poustevníci. Vypráví se, že jméno „Poustevna Carceri“ (=vězení) má původ ve významu slova carcere= svaté ústraní. Zpočátku zde byla jen malá modlitebna, která se Františkovi jevila velmi příhodná pro pokání a kontemplaci. Více viz Hermitage of the Carceri

 

 

Home