Pouť do Assisi   Města na trase

”Jdi, Františku, a oprav můj dům”

Link:Život a dílo Františka

Usmívej se….jseš na pouti do Assisi!

..

TATO OTÁZKA BYLA POSKYTOVÁNA UMĚLÉ INTELIGENCI (KOPILOT):

NEJLEPŠÍ POUŤOVÝ ZÁŽITEK NA SVĚTĚ

Zde je odpověď:

Camino de Santiago je bezesporu jednou z nejznámějších pěších poutí na světě. Každý rok statisíce lidí z celého světa míří do katedrály v Santiagu de Compostela ve Španělsku.

Mezi další pozoruhodné pěší poutě patří:

1.Cesta Assisi: Tato trasa vede do města Assisi, rodiště svatého Františka z Assisi. Cestou procházíte venkovskou krajinou, kopci a středověkými vesnicemi a ponoříte se do františkánské spirituality.

pouť Andrea Klapálkovà ... Jdi na

 

Toužíš si odpočinout, v samotě a klidu? Chceš zapomenout na svět kolem sebe? Potřebuješ si promyslet další životní kroky? Hledáš pomoc pro blízkého či chceš děkovat za dary svého života?

S ùsmèvem se vydej na pout' do Assisi?

Čeká tě cesta nádhernou přírodou, staletými lesy, kde můžeš poslouchat zpěv ptáků a zurčení potoků.
Budeš stoupat do kopců a na jejich vrcholech se pokusíš dotknout nebeské klenby. Krok za krokem se budeš cítit lehčí, pokornější a vděčnější.
Nebudeš strádat. Ve chvílích hladu potkáš obalený fíkovník či jabloň, popřípadě vesničku s barem.
V okamžicích žízně objevíš fontánu.
Čím více se budeš blížit k Assisi, tím silněji budeš cítit přítomnost svatého Františka. Pod La Vernou uslyšíš oslavný ptačí chorál k poctě tohoto světce. V Eremo Montecasale se setkáš s otcem kapucínem, který jako by vypadl Františkovi z oka. Město Gubbio ti připomene Bratra Vlka, prvního obráceného z říše zvířat.
Až si v Assisi v bazilice sv. Františka klekneš ke světcovu hrobu, uvědomíš si, že jsi prožil něco neuvěřitelného a těžko popsatelného…

V Itálii se nacházejí další poutní cesty, např. Řím – Assisi (Assisi – Řím), Via Francigena, Cammino San Benedetto, Cammino San Antonio.
Jediné Cammino di Assisi, díky spolupráci dobrovolníků na cestě, zajišťuje poutníkům střechu nad hlavou, popř. večeři a snídani.
Neznámější poutní cestou v Evropě je Svatojakubské Camino do Santiaga de Compostela, kam míří kroky poutníků z různých zemí a směrů. Kdo cítí touhu po změně, je Itálie a její Cammino di Assisi to nejlepší volbou. Krásná země, bohatá historie, výborné jídlo a milí lidé.
Tak Pax et Bonum!

Proč jít na pouť v Itálii?

Svatý František a svatý Antonín, Serafický Zakladatel a Učený Apoštol (meo episcopus= můj biskup) františkánského řádu, jsou dvě velkém postavy, které zažehly věčný motor prosté a pokorné spirituality, nevyčerpatelný zdroj pro všechny, kdo trpí existenciální vyprahlostí. Právě z těchto předpokladů se zrodilo přání nabídnout Pouť, jež by naplnila tuto novou spirituální potřebu, která je na rozdíl od minulosti hledáním „pohybu“ , kde poutník chce především prozkoumat…..aby se otevřel soucitu v oné Lásce „která hýbe sluncem a ostatními hvězdami“. Na první pohled je cílem poutníka putovat do Assisi, avšak ve skutečnosti „kráčí do sebe sama“, aby se spojil s Božským, skrytým uvnitř. Pouť do Assisi není poutí nově vytvořenou, jak by bylo možné se domnívat, nýbrž je sřetězením většího počtu tradičních poutí už dříve existujících v této lokalitě. (viz: Assisi, La Verna, la Cassella, Cerbaiolo, Montecasale, Montepaolo), spojených s jim specifickým uctíváním, a které oživeny v této podobě dají nový impuls vnitřnímu hledání a oživí tak podstatu Františkova učení. A nejsou to jen kameny, které budou cizinci dosvědčovat jeho učení, nýbrž se na poutní cestě a v tomtéž společenství obnoví i původní františkánské bratrství. Město Assisi se pro lidi dobré vůle pozvedne k „Místu všeobecného sblížení“ a překoná tak všechny rozdíly v kultuře i ve víře v souladu se základními principy každého pravého náboženství. (4 - Cammino…) Pouť do Santiaga a pouť do Assisi jsou partnery K nejstarší a nejznámější Pouti do Santiaga se tak připojuje tato nová příležitost k uskutečnění pouti v nádherné italské přírodní scenérii, která vyrůstá po záštitou dvou velikých světců jakými jsou František a Antonín, aby rozdmýchala plamen „oné lásky, která hýbe sluncem a ostatními hvězdami“ a kterou každý člověk téměř nevědomky nese v sobě. V červenci 2007 se radní Santiaga a Assisi rozhodli spojit tato dvě města pro kulturní a spirituální spřízněnost a zak oživit poutnictví jakožto pravý zdroj „nové“ evangelizace

Pouť do Santiaga a pouť do Assisi jsou partnery

K nejstarší a nejznámější Pouti do Santiaga se tak připojuje tato nová příležitost k uskutečnění pouti v nádherné italské přírodní scenérii, která vyrůstá po záštitou dvou velikých světců jakými jsou František a Antonín, aby rozdmýchala plamen „oné lásky, která hýbe sluncem a ostatními hvězdami“ a kterou každý člověk téměř nevědomky nese v sobě. V červenci 2007 se radní Santiaga a Assisi rozhodli spojit tato dvě města pro kulturní a spirituální spřízněnost a zak oživit poutnictví jakožto pravý zdroj „nové“ evangelizace.

Home